top of page

Endodoncie - kanálky

VDental_prosinec2018_42
VDental_prosinec2018_39
010
VDental_prosinec2018_30
VDental_prosinec2018_25
VDental_prosinec2018_24
VDental_prosinec2018_18
VDental_prosinec2018_10
VDental_prosinec2018_7
VDental_prosinec2018_8
VDental_prosinec2018
011

Ošetření kořenových kanálků

Co jsou to vlastně kořenové kanálky?

Jsou to tenké kanálky vedoucí středem kořene zubu

zevnitř korunky zubu (dřeňové dutiny) až na špičku kořene

- kde zde z čelistní kosti vstupují do zubu nervy a cévy.

Proč je ošetření kořenových kanálků zapotřebí?

Střed zubu je tvořen tzv. dření, (uložená v dřeňové dutině),

laicky nervem (jsou zde četná nervová zakončení

a proto je velmi citlivá na různé podněty).

Nerv může být zasažen více způsoby.

Nejčastější příčinou postižení  nervu je zánět, který vyvolají bakterie

pocházející z hlubokého kazu (kaz blízký dřeni).

Bakterie z kazu v korunce proniknou až do dřeňové dutiny

a způsobí nevratné poškození nervu.

Konečným výsledkem je zánět nervu, vedoucí k jeho odumření. Pokud se odumřelý nerv ze zubu  neodstraní, časem se pod zubem v kosti vytvoří zánět, který se může projevit mimo jiné také váčkem na dásni, častou komplikací je také bolestivost a vznik otoku obličeje.

Jak se poškození „nervu“ projevuje?

Příznaky mohou být pestré. Zpočátku je zub zvýšeně citlivý na studené podněty (nápoje, zmrzlina, chlazené potraviny).

Později citlivost přechází v bolest, která po podráždění studeným podnětem v zubu po určitou dobu přetrvává.

V rozvinuté fázi zánětu je bolest přítomna stále, vyzařuje do okolí zubu a pacient i lékař velmi obtížně hledají příčinný zub.

V pozdní fázi zánětu se bolest vrací zpět do postiženého zubu  a je nejvyšší na teplý podnět (horká káva, čaj, polévka, jídlo). Studený nápoj nebo výplach úst studenou vodou naopak bolest mírní. Bolest se stává téměř nesnesitelnou.

Přesto v některých případech projevy bolesti nemusí být tak vystupňované a pacient přichází až v pozdější fázi zánětu, který se projevuje otokem Toto stadium je již život ohrožující a mnohdy nezbývá než postižený zub extrahovat (vytáhnout).

Proto je ošetření kořenových kanálků zubu postiženého zánětem jediné možné řešení (mimo extrakci - vytažení zubu) jak zub zachránit.

Ošetření kořenových kanálků je časově a technicky velmi náročné.

Často trvá dvě hodiny a spotřebuje se během něj mnoho speciálních kořenových nástrojů. K ošetření používáme několik velmi nákladných přístrojů . Proto se nelze divit, že pečlivě provedené endodontické ošetření bývá také finančně poněkud náročnější.

Jde však o záchranu zubu a to za to stojí. Spolehlivě zaplněný zub bude ještě dlouhé roky pevným pilířem, na kterém bude držet například keramický most za několik desítek tisíc. Pokud by se na ošetření šetřilo a zub selže, přijdete o celý drahocenný můstek.

Existuje více možností ošetření kořenových kanálků

V současnosti existuje více technik, kterými lze kořenové kanálky zaplnit. Používají různé materiály i rozdílný způsob jejich aplikace do kanálku. Ve výsledku se tyto techniky se od sebe liší právě těsností, s jakou kořenový kanálek uzavírají.

A ta je klíčem k úspěchu léčby. Nekvalitní a netěsnící výplň umožní prosakování zbylých mikrobů z kanálku do kostního lůžka kolem zubu. A vznik nového nebo nehojení původního „váčku“ bude přirozeným důsledkem tohoto jevu.

Plnění kořenových kanálku "na pojišťovnu"

Při zaplnění kořenových kanálků metodou kterou hradí pojišťovna tzv. metoda centrálního čepu nemůžeme zajistit těsnost uzávěru  kanálku a tím pádem nemůžeme vyloučit pozdější  komplikace způsobené sekundární infekcí.

Metoda centrálního čepu

Plnění kořenových kanálku metodou kterou  nehradí pojišťovna - rozehřátou gutaperčou (Beefill)

Mnohem jistější pro pozdější prognózu zubu je metoda vstřikování rozehřáté gutaperči pomocí duté jehly přístroje přímo do kořenového kanálku, čímž dojde k vytvoření jediného homogenního čepu, který trojrozměrně vyplní celý kořenový kanálek včetně jeho mikronerovností.

Zaplnění všech míst včetně mikronerovností stěn kořenového kanálku a maximální eliminace možných nezaplněných prostor, které by se mohly stát prostředím pro množení bakterií a vzniku sekundární infekce a tím pádem zánětu pod zubem "v kosti" projevující se bolestivostí, otokem a vznikem "váčku".

Plnění kořenového kanálku rozehřátou gutaperčou (Beefill)

Investice do tohoto ošetření se Vám však velmi vyplatí. Neúspěch léčby totiž může znamenat ztrátu zubu.

Náhrada ztraceného zubu můstkem nebo implantátem je provázena daleko vyšší investicí (přibližně 5-10krát). Ponechání mezery po vytrženém zubu také není řešením.

Ztrátou opory se sousední zuby mohou začít sklánět a posouvat do vzniklé mezery. Zub v protilehlé čelisti hledá kontakt se ztraceným zubem a vystupuje ze svého lůžka.

Ztráta jednoho zubu bez jeho náhrady tak v konečném důsledku může vést k poškození nejméně 3 dalších zubů.

bottom of page