top of page

Záchovná stomatologie

VDental_prosinec2018_41
VDental_prosinec2018_39
VDental_prosinec2018_16
VDental_prosinec2018_24
VDental_prosinec2018_4
VDental_prosinec2018_7
VDental_prosinec2018_40
010
011

Obor zubního lékařství, který se zabývá ošetřením zubů poškozených kazem, dále ošetřením kořenových kanálků, kdy je nerv nenávratně poškozen (= endodoncie).

  • Amalgam

      „tmavá výplň“. Jedná se o slitinu rtuti, stříbra a dalších prvků. Jeho využití je možné pouze v                        postranních úsecích chrupu. Ve „vyvrtaném“ zubu drží výplň pouze mechanicky. S nástupem                      fotokompozitních výplní jeho využití klesá.

 

  • Tabletovaný amalgam

       přesný poměr rtuť/prášek. U takto zhotovených výplní není kontrakce a expanze materiálu tak                   markantní, lze tedy říct, že výplň je pro zub šetrnější.

  • Fotokompozitní výplň

      „bílá výplň“

       Jedná se o estetický materiál, kterým rekonstruujeme defekt zubu tak, že se snažíme napodobit                 původní anatomickou strukturu zubu. Tyto výplně drží v tvrdých zubních tkáních chemickou                       vazbou, proto zub zpevňují.

       Při správném technologickém postupu nedochází ke vzniku spár.

       Pro vytvoření bílé výplně není třeba preparovat do takové míry, jako při zhotovování                                     amalgamové výplně. ​ 

       Bílá výplň je také vhodnější dostavbový materiál po ošetření kořenových kanálků.

​       Lze zaručit dlouhodobější výsledek neboť „drží zbytky skloviny svou chemickou vazbou při sobě“.

  • Skloionomerní výplň

       jedná se o výplňový cement bílé barvy, který je vhodný jako podložka pod bílou výplň, dále jako                 výplň do postranního úseku chrupu, na ošetření krčkových kazů, ale i k ošetření dočasných zubů.             Jeho součástí je fluor, který je iniciátorem remineralizace okolních tvrdých tkání.

 

 

Dětská stomatologie

  • Pedostomatologie

       obor zabývající se prevencí a péčí o dočasný a smíšený chrup dětí od útlého věku. Častou otázkou             je, kdy začít s návštěvami dítěte u zubního lékaře? Základem je informovanost a instruktáž budoucí           maminky již při kontrolních prohlídkách v těhotenství.

 

Podle našich zkušeností a odborných doporučení je vhodné začít péči o dětské pacienty už v době, 

kdy se začínají do dutiny ústní prořezávat první dočasné zoubky. Dítě si tak zvyká na prostředí zubní ordinace a kontaktní vyšetření lékařem.

Rodiče jsou také poučeni o správné hygieně, o dodržování dietetických zásad a o tom, jak předcházet zlozvykům, které mohou způsobit trvalé deformace čelistních kostí a chrupu.

I u dočasných zubů je zapotřebí léčit kaz či poškození tvrdých zubních tkání úrazem. I dočasné zuby mají nerv, který může odumřít a způsobit zánět. Často se doslýcháme o tom, že „tyhle mléčné zoubky stejně vypadnou“, a proto není třeba jejich sanace, ovšem opak je pravdou.

Dítě si nejen zvyká na ošetření zubů zubní vrtačkou a výplněmi, je znova a znova instruováno o tom jak si zuby čisti a proč, ale hlavně se tak předchází vzniku fobií ze zubního ošetření.

Z dítěte, které dojde k lékaři poprvé v pěti letech, a to hned kvůli bolestivému zánětu zubu (následném vytržení zubu), se stává dítě neošetřitelné a do budoucna pacient nespolupracující.

bottom of page